zatvoriť

Registrácia

Do systému sa registrujete vyplnením formulára uvedeného nižšie, následne Vám e-mailom zašleme prihlasovacie údaje.

Registrácia slúži pre firmy na území Slovenska! České firmy sa musia registrovať na českej stránke.
V prípade, že má Vaša firma viac pobočiek, každú musíte zaregistrovať osobitne!

Položky označené (*) sú povinné.

Registrácia:
Sídlo firmy:

Uveďte presnú adresu podľa živnostenského alebo obchodného registra.


Kontaktné údaje:


Fakturačné údaje:

Som platca DPH
Nie som platca DPH

Mám účet
Nemám účet

Poznámka
Poštová adresa (adresa prevádzky):

Poštovú adresu uvádzajte len ak je odlišná od sídla firmy.

Formulár na odstúpenie od zmluvy | Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy